Skip to content

Behandlingar

Vi utför alla vanliga behandlingar inom Odontologi tex rotfyllningar, lagningar, tanduttagningar, kronor och broar. Mer avancerad tandvård som också utförs är bl.a betthöjningar, implantatprotetik, operationer av visdomständer och parodontala sjukdomar. 

Som hjälpmedel finns numera en digital scanner, Medit i700 som ersätter avtrycksmassan i olika sammanhang och möjliggör en större palett av olika behandlingar. Se vidare under Information – Nyheter.

Tandläkare Charlotte har läst vidareutbildningskurser inom Implantatprotetik  på Umeå universitet och Oral rehabilitering på Linköpings universitet

Inom den estetiska tandvården gör vi fasader, tandblekningar på kliniken med Brilliant Smile men även hemmablekning i blekskena eller blekstripes. Vi applicerar även tandsmycken som går att beställa (visst sortiment finns på kliniken).
Estetisk tandvård ingår EJ inom Försäkringskassans högkostnadsskydd utan betalas 100% av dig som får behandlingen.

Tandblekning

Ev. biverkningar efter behandling

Det kan uppkomma biverkningar efter vissa behandlingar. Hur dessa biverkningar artar sig är väldigt individuellt. Det är också svårt att säga exakt hur länge som det skulle hålla i sig. Sedan är det också beroende på vilken behandling det gäller. Bedövning har också en väldigt står påverkan när det kommer till eftersmärtor. Är man bedövad under exempelvis tandstensborttagning känner du inget under själva förloppet. Just därför, så har du då ingen egentlig uppfattning om hur något av behandlingen verkligen känns, eller vad som känns. När bedövningen sedan släpper kan det komma att kännas som en smärre “chock”. Givetvis så blir det inte så för alla, men en del kan uppfatta smärta och obehag.

Det är vanligare att de som använder bedövning får “värre” biverkningar än de som inte använder, speciellt gällande tandstensborttagning. De som väljer utan är med och känner under hela behandlingen vad som händer och kan då förbereda sig på ett helt annat sätt. De med bedövning kan som sagt känna obehag på grund av ingen känsla.

Nedan kan du läsa om några vanliga biverkningar som kan uppkomma efter vissa behandlingar.

  • Efter lagning: Efter lagning kan det uppstå isningar i den lagade tanden. Hur länge isningarna stannar är även där väldigt individuellt. Men en lagad tand är inte helt läkt förrän upp till 2-3 veckor. Så i värsta fall kan det komma att vara så länge, det är dock mycket ovanligt.
  • Efter depuration (tandstensborttagning): Efter depuration, kan ömhet i tandköttet uppstå. Här som skrivet ovan skiljer sig biverkningarna om man använt bedövning eller inte.
  • Efter rotfyllning/rens (förberedelse för rotfyllning): Efter dessa behandlingar kan det uppkomma ömhet. Efter en rensbehandling är det vanligt att man blir öm och kan va det i upp till en vecka. Ömheten kan ju även här variera lite beroende på hur många rotkanaler en varit nere i (och så klart hur du själv känner). Vi brukar rekommendera att ta smärtstillande och skulle inte ömheten släppa efter 7-10 dagar, kontakta oss.